9/10/2010

Paper Craft

เริ่มรู้จัก paper craft จากเว็บ www.playfc.com โดยบังเอิญเจอ จากการค้นหาข้อมูล การติดตั้งแทงค์หมึก ของปริ้นเตอร์ จะไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ น่าจะ 2-3 ปีมาแล้ว นั้บแต่นั้นก็เริ่มต่อ โมเดลกระดาษ ที่ PlayFC
จะเรียกpaper craft ว่า  papmo (paper+model)
  ถือเป็นจุดเริ่มต้น PlayFC เป้นเว็บไซค์ที่สร้างขึ้นมาสำหรับโดย Vee  เพื่อเป็นสื่อกลาง สำหรับคนเล่นโมกระดาษในประเทศไทย แชร์งานแระเทคนิคต่างๆ พูดคุยกัน ทะเลาะกัน และรู้จักกัน

1 comment:

  1. แหม แอบเอาเวลาต่อเควสมาทำบ๊อค นะ อิอิ

    ReplyDelete